Privatlivspolitik

GDPR — General Data Protection Regulation 

Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning (også kendt som GDPR) i kraft. For mig som psykolog betyder det ikke ændringer i den måde, jeg arbejder og modtager klienter, eller den måde, jeg opbevarer dine data. Dine data har hele tiden været sikre hos mig, så den primære ændring efter 25. maj 2018 er, at du som klient får større indblik i, hvilke data jeg indsamler, hvordan jeg behandler dem og opbevarer dem sikkert. 

Indsamling og behandling af data, Journalpligt 

Som autorisereret psykolog, der udfører psykologisk rådgivning, laver undersøgelser eller behandlinger, har jeg journalpligt. En journal skal indeholde alle væsentlige oplysninger om det forløb, den enkelte klient er i gang med. Det omfatter både faktiske og behandlingsmæssige oplysninger. Det betyder, at jeg skal indsamle og opbevare minimum følgende data for hvert klientforløb: 

• Klientens navn, alder, arbejdsplads, telefonnummer
• Årsagen til klientens henvendelse og det, der ønskes hjælp til • Iværksat psykologisk rådgivning/behandling
• Tematikker der arbejdes med undervejs 

Desuden skal journalen indeholde oplysninger om aftaler, der er indgået, og samtykke, der er givet. Det, der står i journalen, skal være genkendeligt for klienten, og klienten kan bede om at se det, jeg noterer i journalen. 

Tavshedspligt 

Som psykolog har jeg tavshedspligt. Det betyder, at du skal give dit samtykke, hvis information skal videregives til andre. Det bliver f.eks. relevant hvis en kommune udbeder sig oplysninger. 

Opbevaring af data 

Som autoriseret psykolog er jeg forpligtet til at opbevare journaler forsvarligt og sikre, at uvedkommende ikke har adgang til oplysningerne i journalerne. Jeg er desuden forpligtet til at opbevare journaler i mindst 5 år, før de kan destrueres. 

Beskyttelse af dine data 

Jeg sikrer, at dine personlige oplysninger bliver beskyttet. Jeg er underlagt fortrolighed og tavshedspligt, og derfor er mine systemer beskyttede med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der berører dig, vil jeg underrette dig så hurtigt som muligt.