Parterapi

Der findes en lang række teknikker i forbindelse med parterapi, der alle mere eller mindre søger det samme: At forbedre den positive kommunikation og mindske den negative. I mit arbejde som psykolog oplever jeg tit, hvordan par misforstår hinanden og de bevæggrunde som ligger bag en handling – ofte fordi de går rundt med et filter af frustration og vrede men også fordi mennesker nu engang kender ét perspektiv langt bedre end alle andre: deres eget. Og så fordi der simpelthen er visse forskelle på kvinder og mænd og deres måder at reagere og tænke på.

Parterapi kan handle om at komme ind bag dette filter og blive bedre til at forstå den anden og til af formulere hvad I hver især reelt har brug for. Det kan også handle om at blive bedre til kompromisser og til at give hinanden plads til den uundgåelige forskellighed. Og vigtigst af alt, handler det om, at I bliver bedre til at kommunikere.

Jeg arbejder bl.a. ud fra den anerkendende dialog. Her opøves evnen til noget meget banalt, nemlig at lytte uden filter og til at forstå hvad der ligger bag den andens “maske” af vrede, frustration, kritik osv. I vil lære at snakke til hinanden og lytte og give det tilbage I hører, uden alle de negative fortolkninger man som regel lægger ned over hinandens udsagn, når først man er kørt fast i sin “skyttegrav”. Dette vil jeg supplere med små hjemmeopgaver hvor I øver jer i at være det par I gerne vil være og var en gang.