Krise & Sorg

I disse år er der en tendens til at diagnosticere alle tilstande som indebærer tristhed som depression. Imidlertid kan tristheden også handle om andre ting. F.eks. kan man have lidt et tab som man ikke har fået bearbejdet. Et tab kan være mange ting: man kan miste en nærtstående, man kan miste et job, man kan miste sin identitet, man kan miste troen på livet eller andre, hvilket kan udløse en krise og måske en sorgreaktion. Men til tider får man ikke bearbejdet sorgen. Man lukker af, har for travlt, “tager sig sammen” blot med det resultat, at reaktionen kommer forsinket, og måske med stor styrke.

Jeg kan hjælpe dig med at få bearbejdet sorgen. Dvs. komme i kontakt med den og håndtere den, så den ikke ligger og presser på i kanten af din bevidsthed. Jeg kan hjælpe dig med at komme videre i betydningen at acceptere, at dine livsbetingelser måske rent faktisk er forandrede, men at du sagtens kan få noget ud af livet alligevel.