Stress

Der stilles stadig større krav til os i hverdagen. Samfundet er blevet mere individualiseret og der er øget fokus på hvordan vi kan realisere os selv. Vi skal være gode til det hele, have lyst til det hele, og nå det hele. Dette gør os mere sårbare overfor stress. Alle kan få stress under “de rette” omstændigheder”! Uanset hvem man er. Men en faktor der spiller ind på stressniveauet, er den måde man vurderer sine egne ressourcer i forhold til de krav der stilles til én:

Stress er en kropstilstand forårsaget af en oplevet ubalance mellem en belastning, vi udsættes for, og de ressourcer vi har til rådighed til at imødegå belastningen.

Her er altså fokus på hvordan situationen opleves af en person. Derfor kan en stressreaktion ikke udelukkende beskrives ud fra ydre omstændigheder. To mennesker kan reagere vidt forskelligt på den samme belastning, så det er vigtigt ikke at sammenligne sig med andre, når man vurderer om man er stresset eller har grund til at være det! I stedet er der en række fysiske og psykiske symptomer, som man skal være opmærksom på:

Fysiske symptomer

 • Hovedpine
 • Mavebesvær
 • Øget eller mindsket appetit
 • Hjertebanken
 • Søvnproblemer
 • Halsbrand
 • Svimmelhed
 • Nedsat immunforsvar
 • Kropslig uro

Psykiske symptomer

 • Dårligt humør
 • Irritabilitet
 • Lyst til at isolere sig
 • Uoverkommelighedsfølelse
 • Lavt selvværd
 • Koncentrationsbesvær
 • Beslutningsbesvær
 • Nervøsitet
 • Bekymringer

Psykologisk behandling af stress ud fra den kognitive arbejdsmetode (se “Menneskesyn & arbejdsmåde”) går i første omgang ud på at få struktureret tingene inde i dit hoved, da et symptom på stress netop er, at man mister overblikket så alt kommer til at virke uoverskueligt. Dette kan f.eks. gøres ved at skrive ting ned og få prioriteret hvad der er vigtigst lige nu. Herudover ligger der et stort undersøgelsesarbejde i forhold til, hvornår symptomerne er startet, hvad der er de primære årsager til din nuværende tilstand og hvad dine tanker er omkring dine muligheder for at forandre situationen (stress er nemlig ofte kendetegnet ved tanker om at du ikke har indflydelse på din situation, hvilket som regel ikke er helt rigtigt når man undersøger den nærmere). Det er i denne undersøgelsesfase vigtigt at finde ud af, i hvor høj grad din situation skyldes ydre belastninger og i hvor høj grad den skyldes den måde, som du opfatter virkeligheden på – ofte vil stress udløses af en kombination af disse to. Langsomt skulle du gerne få en større følelse af medindflydelse og overblik i dit liv, og måske blive i stand til at træffe nogle vigtige og svære beslutninger hvilket igen fører til reduktion af stresssymptomerne.