Depression

Alle kan få en depression – den er blevet en folkesygdom. Den har en række kendetegn: mangel på energi, mangel på lyst til det der plejer at gøre dig glad, manglende appetit, problemer med at sove, problemer med at komme op, tristhed osv. Det er i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at man sagtens kan have nogle af disse symptomer uden at have en depression. De skal nemlig have haft en vis varighed, og ikke være udløst direkte af en hændelse som virkelig har påvirket dig negativt, for eksempel tabet af en elsket – så er der snarere tale om en sorgreaktion. Denne kan være smertefuld nok, men skal gennemleves og behandles på en anden måde (se afsnittet om krise og sorg).

Udover at have en sammenhæng med en biokemisk ubalance i hjernen har man fundet ud af, at mennesker der lider af depression ofte har en række negative tanker om sig selv og verden. De har mistet troen på fremtiden og bruger ofte meget af deres tid på selvbebrejdelser – bl.a. fordi de ikke synes, at de udretter noget. Dette er en ond cirkel: Depressionen gør, at man rent faktisk mangler energi så man reelt orker mindre, og samtidig er den kendetegnet ved negative tanker om alt det man ikke når.

Derfor handler depressionsbehandling bl.a. om at give dig en indsigt i, at du rent faktisk har en sygdom der hedder depression, at den ikke varer evigt, og at det er okay at du lige nu ikke orker det du orkede for et halvt år siden. Herudover handler depressionsbehandling om at få undersøgt de negative tanker du går rundt med (måske endda uden at opdage det). Når tankerne kommer frem i lyset, kan vi undersøge om de er realistiske, dvs. om verden rent faktisk er så sort som du gør den til, og langsomt kan vi begynde at finde på alternativer til dit dystre syn på dig selv, verden og fremtiden. Til dette er den kognitive tilgang effektiv og veldokumenteret (se afsnittet om arbejdsmåde).