Coaching & Selvudvikling

Langt de fleste mennesker føler sig grundlæggende velfungerende og kompetente, men har områder af deres liv, som de gerne vil udvikle. Det kan f.eks. dreje sig om:

  • Nye faglige mål eller faglige forholdemåder.
  • Nye måder at forholde sig til andre mennesker, det være sig partnere, familie, kolleger eller venner.
  • Afklaring omkring et valg der skal træffes.
  • Nye måder at forholde sig følelsesmæssigt på.
  • Mere grundlæggende personlighedsændringer.
  • Mulighederne er uendelige…

Jeg tror, at selvudvikling er mulig, men det kræver engagement, motivation og træning. Jeg kan hjælpe dig med nye forholdemåder, nye og mere positive tanker og til at finde ud af hvilke forandringer du rent faktisk er motiveret for at gennemføre. Gennem undersøgelse af konkrete situationer kan du blive klogere på dine tanke- og handlemønstre og dermed på bedre vis træffe en kvalificeret beslutning om forandring – en forandring, der skal tage udgangspunkt i øvelse: Sammen aftaler vi øvelser og mål, som sigter mod forandringen, og herefter mødes vi og evaluerer og justerer.