Forholdet til andre mennesker

Vi mennesker er i bund og grund sociale væsener, og uden “de andre” ville vi ikke være meget værd. Når det går godt i vores liv, tænker vi ikke så meget over det, men hvis vi er inde i en svær periode mærker vi tydeligere, at vi har brug for mennesker tæt på os – både til at hjælpe, men også mere generelt for at mærke, at vi ikke er alene.

For nogle mennesker er kontakten til andre svær: Man kan opdage, at man har en bestemt måde at relatere til andre mennesker, som gang på gang giver problemer. Måske underkaster man sig andre og bliver for afhængig af dem og deres mening. Måske har man et behov for at bestemme over andre og har svært ved at lade dem komme tæt på, endsige lade dem hjælpe. Måske vil man gerne blive bedre til at sige hvad man mener, måske har man bare brug for en konkret strategi til en bestemt type situationer eller også føler man ganske enkelt ubehag ved at være sammen med andre (fremmede) mennesker.

Jeg kan hjælpe dig med at undersøge hvorfor du reagerer som du gør. Du kan blive klogere på hvilke træk hos dig selv, hos den anden eller i jeres samspil, der gør det svært at være sammen, og du kan øve dig i at mærke hvad du har brug for og at udtrykke det tydeligt. Ofte skal svaret findes i dit selvbillede, men det kan også handle om, at du har en tendens til at omgås mennesker, som faktisk forstærker de mønstre du gerne vil af med. Både ved hjælp af indsigtsgivende terapi, kognitive omstruktureringer og adfærdseksperimenter, kan du lære nye måder at indgå i forholdet til andre mennesker på.